Kontroll

Tage Jansson Elbesiktningar AB har över 25 år i branschen och våra kunniga konsulter utför kontroll av kraft-, belysnings-, säkerhets- och teleanläggningar vid nyproduktion, ombyggnad och renoveringar enligt gällande regelverk. Vi utför även uppdrag som installationssamordnare.