Besiktning

Oavsett besiktningsobjektets art är det av yttersta vikt att entreprenadsanläggningar besiktigas regelbundet för att förebygga olyckor och bränder. Det är de Allmänna Bestämmelsernas (AB, ABT, ABS) stadgar som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Olika typer av elfel är en av de vanligaste brandorsakerna och kan få ödesdigra konsekvenser. Höga kostnader som inte alltid täcks av försäkringen om installationen inte är fackmannamässigt utförd och i värsta fall dödsfall. Tage Jansson Elbesiktningar har den tekniska och juridiska kompetens, erfarenhet och omdöme som krävs för att utföra korrekta entreprenadbesiktningar på el-, tele- och säkerhetsanläggningar. Vi utför också uppdrag som samordnande besiktningsman och huvudbesiktningsman.

 

 
Brand i gruppcentral
Exemplarisk installation

Genom besiktning av våra certifierade besiktningsmän kontrolleras att kontrakt, stadgar i AB, ABT och ABS samt övriga föreskrifter såsom AMA, elsäkerhetsföreskrifter, elinstallationsregler, SBF:s regelverk 110:8, rek utrymningslarm, SSF 130:8 etc uppfylls. Vi är av SP (RISE) certifierade besiktningsmän samt behörig ingenjör brandlarm.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close