sbrlogga2jpg

Vi erbjuder konsultuppdrag inom våra verksamhetsområden kontroll, besiktning, upphandling och rådgivning av el, tele och säkerhetsrelaterade uppdrag.

 

Vår ambition är att ha långsiktiga relationer som bygger på förtroende. 

BESIKTNING

 

Det är de Allmänna Bestämmelsernas (AB, ABT, ABS) stadgar som ligger till Grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 

Genom besiktning av certifierad besiktningsman kontrolleras att kontrakt, stadgar i AB, ABT och ABS samt övriga föreskrifter såsom AMA, Elsäkerhetsföreskrifter, Elinstallationsregler, SBF regelverk 110:8, Rek utrymningslarm, SSF 130:8 etc uppfylls

 

Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person.

 

T. Jansson Elbesiktningar har teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme som krävs för att utföra korrekta entreprenadbesiktningar på el, tele och säkerhetsanläggningar.

Vi är av SP (RISE) certifierade besiktningsmän
samt behörig ingenjör brandlarm Engagemang, kvalitet, kunskap och kostnadseffektivitet