Tage Jansson Elbesiktningar får uppdrag av Helm att utföra besiktning på Tre Vapen inom försvarsmakten

Skoteräventyr i Finnbacka 2018-02-09, 10, 11.