Patrik Jansson,


 • 070-492 40 27, patrik@elbesiktningar.se

Av SP (RISE) certifierad besiktningsman.

Medlem i SBR besiktningsgrupp
Kraft, belysning,tele solceller, rambeskrivningar, konsultuppdrag


Håkan Rusth


 • 070-611 35 55, hakan@elbesiktningar.se

 • Av SP (RISE) certifierad besiktningsman.

  Behörig ingenjör brandlarm

  Medlem i SBR besiktningsgrupp
  Brandlarm, säkerhet, tele, kraft, belysning, rambeskrivningar, konsultuppdrag


  Stefan Kindbladh,

  • 070-540 31 46, stefan@elbesiktningar.se

  Av SBR godkänd besiktningsman
  Kraft, belysning, tele

  Samarbetspartner:

  Lars Nordenvald,

  070-996 80 18
  Kraft, belysning, tele, projektering, rambeskrivningar