Tage Jansson Elbesiktningar AB

som ägs av Håkan Rusth och Patrik Jansson har inriktning på konsulttjänster för el-, tele- och säkerhetsanläggningar inom försvarsmakten, bygg- och fastighetssektorn.

Företaget finns i Farsta, söder om Stockholm. 

Vi erbjuder konsultuppdrag inom våra verksamhetsområden:

  • Kontroll
  • Besiktning
  • Rambeskrivning 
  • Upphandling 
  • Rådgivning av el, tele och säkerhetsrelaterade uppdrag.

Vår ambition är att ha långsiktiga relationer som bygger på förtroende.

Företaget startades för 25 år sedan av Tage Jansson.

Våra ledord:
Engagemang, kvalitet, kunskap och kostnadseffektivitet